صنعت و ساختمان آریا عایق الاستومری لوله ای 114 میلیمتر چیست
تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
دسترسی سریع به محصولات صنعت و ساختمان آریا

عایق الاستومری لوله ای 114 میلیمتر

عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا با وب سایت فروش اینترنتی WALLUSPLUS یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف یا پوستی است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.
عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف یا "پوست" است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.
اطلاعات بیشتر در مورد عایق الاستومری

از ویژگیهای عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا میتوان گفت یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و طولانی مدت را ارائه می دهد. فوم الاستومری سلول بسته دارای نفوذپذیری بخار آب قوی است و نیاز به یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت را از بین می برد.
عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف یا "پوست" است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.
از کاربرد های عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا  میتوان گفت پوشش لوله الاستومری یک عایق حرارتی سلول بسته انعطاف پذیر است. طراحی فوم سلول بسته دارای ساختار میکرو سلولی و غیر متخلخل است که از خروج رطوبت جلوگیری می کند، صدای HVAC را کاهش می دهد و ارتعاشات مکانیکی را کاهش می دهد.
عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا  با فروشگاه اینترنتی https://www.walluplus.ir یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.

از اناوع عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا  بر حسب قطر داخلی از قطر 6 میلیمتر تا 114 میلیمتر قابل تولید و عرضه است که به شرح ذیل میتوان گفت
عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا  با فروشگاه اینترنتی https://www.walluplus.ir یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.

انواع عایق الاستومری  لوله ای بر حسب  قطر داخلی

 

سایر

واحد فروش

تامین کننده محصولات

نام محصول

ردیف

مترطول

 صنعت و ساختمان آریا

 عایق الاستومری لوله ای 6 میلیمتر

 

1

مترطول

 صنعت و ساختمان آریا

 

 عایق الاستومری لوله ای  9 میلیمتر

 

2

مترطول

 صنعت و ساختمان آریا

 

 عایق الاستومری لوله ای  12 میلیمتر

 

 3

مترطول

 صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  16  میلیمتر

 

 4

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای 18  میلیمتر

 

 5

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای 20 میلیمتر

 

 6

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای 22 میلیمتر

 

 7

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  25 میلیمتر

 

 8

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  28 میلیمتر

 

 9

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  32 میلیمتر

 

 10

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  35 میلیمتر

 

 11

مترطول

   صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  40 میلیمتر

 

 12

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  42 میلیمتر

 

 13

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  48 میلیمتر

 

 14

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  50 میلیمتر

 

 15

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  54 میلیمتر

 

 16

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای 60 میلیمتر

 

 17

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  63 میلیمتر

 

 18

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  67 میلیمتر

 

 19

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  76 میلیمتر

 

 20

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  80 میلیمتر

 

 21

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  89 میلیمتر

 

 22

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  100 میلیمتر

 

 23

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

  عایق الاستومری لوله ای  114 میلیمتر

 

 24

 

 

 

 

 

   

انواع عایق الاستومری لوله ای بر جسب روکش


 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

روش آلومینیوم 130 میکرون

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

روش آلومینیوم 130 میکرون مسلح

 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

روش آلومینیوم 20  میکرون

 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

روش آلومینیوم 230  میکرون مسلخ

 

 

 

 

 

 

 

   

انواع عایق الاستومری لوله ای بر جسب چاک درا


 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

الاستومری چاکددار معمولی

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

الاستومری چاکدار چسب دار

 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

الاستومری چاکدار فویل 130 مسلح

 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

الاستومری چاکدار فویل 130 مسلح مشکی رنگ

 

 

 

مترطول

    صنعت و ساختمان آریا

 

الاستومری چاکدار فویل 230  مسلح

 

 

 

 

 

 

 

عایق الاستومری لوله ای صنعت و ساختمان آریا  با فروشگاه اینترنتی https://www.walluplus.ir یک عایق فوم سلول بسته است که مقاومت در برابر رطوبت و عملکرد حرارتی پایدار و بلندمدت را ارائه میدهد. این از لاستیک مصنوعی مانند NBR یا EPDM ساخته شده است و در اشکال و ضخامت های مختلف موجود است. همچنین عایق الاستومری لوله ای دارای یک سطح بیرونی صاف است که به عنوان یک مانع بخار برای جلوگیری از انتقال رطوبت عمل می کند. به راحتی می توان آن را در اطراف انواع مختلف لوله و تجهیزات نصب کرد.

استعلام قیمت عایق الاستومری لوله ای در صنعت و ساختمان آریا را میتوان از طریق شبکه های اجتماعی نیز انجاام داد

عایق الاستومری لوله ای در صنعت و ساختمان آریا

در مجموعه صنعت و ساختمان آریا با نام تجاری WallUs و با نام فروشگاه اینترنتی وال آس پلاس که در تلاش هستیم تا محصولات تخصصی بازار را برای صنعت و ساختمان در ایران و حتی خاورمیانه تولید و تهیه کنیم. تیم ما تجربه گسترده ای در تولید و توزیع محصولات مختلف با کیفیت های عالی دارد. با تمرکز بر اطمینان از رضایت 100% هر مشتری، ما متعهد هستیم که در خط مقدم آخرین نوآوری ها و روندها در مصالح ساختمانی باقی بمانیم.

صنایع ساختمانی عمرانی، تجاری و صنعتی دائماً در حال تغییر هستند زیرا انتظارات مصرف‌کننده، مقررات و فناوری‌های جدید تقاضاها را در زمینه پایداری، کارایی هزینه، مقاومت در برابر آتش و الزامات عملکرد صوتی و بهره‌وری انرژی افزایش می‌دهند. مشارکت ما با ارگان های مختلف صنعت وساختمان، که بخش تحقیق و توسعه خود را دارد، به این معنی است که ما همیشه در خط مقدم پیشرفت های جدید در مورد محصولات صنعت و ساختمان هستیم.
در مورد فروشگاه اینترنتی وال آس پلاس

صنعت و ساختمان آریا
مواد اولیه ورق های طلق پوشش سقف کاذب پلی کربنات چیست از چه چیزی تولید میشود
ارتباط با ما :
واحد مشاوره و فروش :

05137123123
)3خط )

09151036384

(امکان سفارش محصولات از طریق شبکه های مجازی)

واحد مالی و پشتیبانی : 05137236561 (3 خط )

صنعت و ساختمان آریا
یکی از بزرگترین تامین کننده محصولات در حوزه صنعت و ساختمان

فروشگاه اینترنتی وال آس پلاس

دپارتمان مرکزی
ایران
خراسان رضوی
مشهد
بین میدان ابوطالب و چهارراه موسوی
حرعاملی 59
پلاک 3

*
مراجعه حضوری با هماهنگی*
واحد مشاوره و فروش
00985137123123


00989151036384
جهت ثبت سفارشات در شبکه مجازی


پاسخگویی 24 ساعته از طریق شبکه های اجتماعی و پیگیری سفارش شما
تلگرام، واتس آپ،روبیکا، ایتا یا سایر

واحد اداری و پشتیبانی
05137236561
(3 خط )

انبارهای زنجیره ای در سطح کشور
صنعت  و ساختمان آریا در کجا واقع شده است
در مجموعه صنعت و ساختمان آریا  با نام تجاری WallUs و با نام فروشگاه اینترنتی وال آس پلاس که در تلاش هستیم تا محصولات تخصصی بازار را برای صنعت  و ساختمان در ایران و حتی خاورمیانه تولید و تهیه کنیم. تیم ما تجربه گسترده ای در تولید و توزیع محصولات مختلف با کیفیت های عالی دارد. با تمرکز بر اطمینان از رضایت 100% هر مشتری، ما متعهد هستیم که در خط مقدم آخرین نوآوری ها و روندها در مصالح ساختمانی باقی بمانیم.

صنایع ساختمانی عمرانی، تجاری و صنعتی دائماً در حال تغییر هستند زیرا انتظارات مصرف‌کننده، مقررات و فناوری‌های جدید تقاضاها را در زمینه پایداری، کارایی هزینه، مقاومت در برابر آتش و الزامات عملکرد صوتی و بهره‌وری انرژی افزایش می‌دهند. مشارکت ما با ارگان های مختلف صنعت وساختمان، که بخش تحقیق و توسعه خود را دارد، به این معنی است که ما همیشه در خط مقدم پیشرفت های جدید در مورد محصولات صنعت و ساختمان هستیم.
سفارش سریع محصول از طریق شبکه های اجتماعی
ارتباط با واحد مشاور و فروش صنعت و ساختمان آریا از طریق روبیکا
صنعت و ساختمان آریا طیف بزرگی از محصولات صنعت و ساختمان


Copyright ©
2023  WallUs .  All Rights Reserved