تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37
یک خرید با اطمینان اولویت برا ما ...
در مورد مجموعه آریا

وال آس به عنوان یک نماد اطمینان درصنعت  و ساختمان
شناسنامه قطعات محله چاهشک واقع در شهر مشهد
موقعیت مکانی زمین در محله چاهشک واقع در شهر مشهد کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 50 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 227 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 50/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محله چاهشک شهر مشهد قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا حرم مطهر حدودا 12 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - ده طرقبه
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محله چاهشک واقع در شهر مشهد
موقعیت مکانی زمین در محله چاهشک واقع در شهر مشهد کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 100 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 227 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 100/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محله چاهشک شهر مشهد قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا حرم مطهر حدودا 12 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - ده طرقبه
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محله چاهشک واقع در شهر مشهد
موقعیت مکانی زمین در محله چاهشک واقع در شهر مشهد کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 150 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 227 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 150/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محله چاهشک شهر مشهد قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا حرم مطهر حدودا 12 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - ده طرقبه
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محله چاهشک واقع در شهر مشهد
موقعیت مکانی زمین در محله چاهشک واقع در شهر مشهد کجاست ؟
دارای شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 200 مترمربع
اداره ثبت و اسناد املاک کشور
شماره پلاک اصلی 227 پلاک فرعی "طی استعلام"
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 200/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محله چاهشک شهر مشهد قرار دارد ، کاربری فعلی مزروعی است
و فاصله آن تا حرم مطهر حدودا 12 کیلومتر است.
__________________________________________________
ویژگیهای سند فوق
دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام دار
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور - ده طرقبه
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
موقعیت مکانی هلدینگ آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3 مجموعه آریا
00985137123123
(5 خط )

ارتباط با مشاور  :
09216068189

یک خرید با اطیمنان اولویت برا ما ...
املاک و مستغلات هلدینگ آریا  | با اطمینان سرمایه گذاری کنید

آریا |    مقالات ما 

 

درباره ما   |
هلدینگ  آریا

ارتباط با  | مجموعه هلدینگ آریا


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved