تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
آدرس مکانی ما
مشهد  انتهای  قرنی 37

انواع روان کننده های بتن در صنایع عایق آریا

فوق روان کننده نفتالینی زودگیر بتن (MTOCRETE N540)

فوق روان کننده نفتالینی زودگیر بتن (MTOCRETE N540)
MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است. یک بتن توانمند، بتن روانی می ‌باشد با اسلامپ حداقل 200 میلی متر که به راحتی جاری می‌ شود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلی متر می باشد MTOCRETE N540 فاقد کلراید می‌ باشد.
High rang, water reducing superplasticizer for rheoplastic concrete
ASTM C-494 Type B,C and G براساس استاندارد
BS 5075 part 1

روان کننده بتن MTOPLASTE D-130

افزودنی روان کننده بتن MTOPLASTE D-130، کم مصرف با خاصیت روان کنندگی قوی و پراکندگی ذرات سیمان و تاثیر کندگیری کنترل شده برای بتن. روان کننده بتن MTOPLASTE D-130 یک افزودنی مایع است که بر ذرات سیمان تاثیر می گذارد. این محصول عامل روان کنندگی قوی و پراکندگی ذرات سیمان می باشد و تاثیر کندگیری کنترل شده ای دارد.

Low dosage Plasticizing admixture
for concrete
بر اساس استاندارد ASTM C-494 Type B, C and G
BS 5075 Part 1

روان کننده بتن MTOPLASTE D-505

فوق روان کننده نفتالینی زودگیر بتن (MTOCRETE N540)
MTOCRETE N540 بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است. یک بتن توانمند، بتن روانی می ‌باشد با اسلامپ حداقل 200 میلی متر که به راحتی جاری می‌ شود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلی متر می باشد MTOCRETE N540 فاقد کلراید می‌ باشد.
High rang, water reducing superplasticizer for rheoplastic concrete
ASTM C-494 Type B,C and G براساس استاندارد
BS 5075 part 1

فوق روان کننده بتن MTOCRETE N-510

افزودنی فوق روان کننده بتن، کم مصرف با خواص حفظ اسلمپ و تاخیر در گیرش اولیه بتن. فوق روان کننده بتن MTOCRETE N-510 افزودنی مناسبی است که می توان آن را برای حفظ کار آیی و کاهش آب بتن در انواع بتن ها و دماهای مختلف استفاده نمود. MTOCRETE N-510 یک محصول با عملکرد چندگانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده آب، حفظ کننده کار آیی بتن و تاخیر دهنده گیرش به کاربرد.

High Rang, water reducing superplasticiser
for rheoplastic concrete
بر اساس استاندارد ASTM C-494 Type B, C and G
BS 5075 Part 1

روان کننده بتن MTOCRETE N-660
اجزای اصلی تشکیل دهنده این افزودنی پلیمرهای مصنوعی هستند که قادرند آب اختلاط را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و مقاومت بتن را به خصوص در سنین اولیه آن در حد چشمگیری افزایش دهند. روان کننده بتن MTOCRETE N-660 فاقد کلر می باشد.یک افزودنی بر پایه پلیمر مصنوعی با قابلیت کاهش قابل ملاحظه آب بتن و افزایش چشمگیر مقاومت بتن در سنین اولیه.

A high range reducing superplasticising
Of rheoplastic concrete
بر اساس استاندارد ASTM C-494 T A,F

فوق روان کننده بتن MTOCRETE N-480

افزودنی روان کننده بتن MTOCRETE N-480 بدون کلراید بر پایه ملامین فرمالدئید و برای تولید بتن های توانمند می باشد. این محصول به دو صورت مایع و پودر عرضه می شود و پودر آن بایستی قبل از مصرف در آب حل شود.بتن توانمند به طور کامل روان بوده ولی چسبندگی اجزای آن حتی در اسلامپ 200 میلی متر نیز حفظ می گردد. این نوع بتن خود متراکم است و در عین حال فاقد هرگونه جدا شدگی می باشد. نسبت آب به سیمان آن در حد بتن بدون افزودنی با اسلامپ صفر است. فوق روان کننده بر پایه ملامین فرمالدئید برای تولید بتن های توانمند و افزایش چشمگیر مقاومت بتن در سنین اولیه.

MTOCRETE N-480

A highrange Water reducer melamine

based super plasticizer

براساس استاندارد  ASTM C-494 Type A, C, E and F


BS 5075 part 1

ابر روان کننده بتن MTOBUILD D10

ابر روان کننده بتن MTOBUILD  D-10 برای مصرف در بتن آماده ، کارخانه های بتن پیش ساخته و تولید بتن های توانمند که انتظار کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب می رود طراحی شده است. ابر روان کننده بتن MTOBUILD D-10 فاقد کلر می باشد و بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد . فوق روان کننده ای با کارایی عالی بر پایه پلی کربوکسیلیک (پلی کربوکسیلات) اتر برای مصرف در بتن های آماده، کارخانه های بتن پیش ساخته و بتن های توانمند و کسب مقاومت بالا در بتن.

MTOBUILD  D-10

A high performance concrete superplasticiser based on modified polycarboxylic ether

براساس استاندارد ASTM C-494 Type B.D and G

ASTM MTOBUILD D10 BS 5075 Part 1

فوق روان کننده بتن MTOBUILD D-20

فوق روان کننده ای با کارایی عالی بر پایه پلی کربوکسیلیک (پلی کربوکسیلات) اتر برای مصرف در بتن های آماده ، کارخانه های بتن پیش ساخته و بتن های توانمند. فوق روان کننده بتن MTOBUILD D-20 برای مصرف در بتن آماده ، کارخانه های بتن پیش ساخته و تولید بتن های توانمند که انتظار کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب می رود طراحی شده است.

فوق روان کننده بتن MTOBUILD D-10 فاقد کلر می باشد.

MTOBUILD D-20

A high performance concrete superplasticiser based on modified polycarboxylic ether

براساس استاندارد ASTM C-494 Type B.D and G

BS 5075 Part 1

روان کننده های بتن یا کاهش دهنده آب (Plasticizers Water Reducers)


روان کننده های بتن مواد آلی یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی هستند. در استانداردها و آیین ‌نامه‌ های بتن، از دو نوع روان ‌کننده نام برده شده است: نوع 1: روان کننده و نوع آن 2: روان‌ کننده و ایجاد کننده‌ ی تاخیر در گیرش. روان‌ کننده‌ های بتن معمولا تاثیر بیشتری در تولید بتن روان نسبت به کاهش دهنده های آب در بتن معمولی یا با رنج معمولی دارند. تاثیر روان‌ کننده‌ ها در افزایش کارایی و اسلامپ حدود 30 تا 60 دقیقه دوام دارد و پس از آن کارایی و اسلامپ بتن به سرعت کاهش می ‌یابد. بالا بودن دما نیز می ‌تواند به سرعت کاهش اسلامپ قوت ببخشد. این افزودنی‌ ها معمولا در محل اجرای پروژه به بتن اضافه می‌ شوند و به شکل ‌های مختلفی موجود هستند. انواع افزودنی های بتن مایع و پودر فوق روان کننده های بتن موجود هستند. زمان گیرش بتن ممکن است بر پایه ویژگی‌ های مختلف این افزودنی از جمله ترکیب شیمیایی، مقدار مورد استفاده و واکنش آن با دیگر مواد مورد استفاده در بتن، به تاخیر بیفتد یا به آن سرعت بخشیده شود. برخی روان ‌کننده‌ ها قادرند تا گیرش نهایی بتن را بین یک تا چهار ساعت به تاخیر بیندازند.

✔ تقسیم بندی انواع روان کننده های بتن
نوع A : فقط به عنوان کاهش دهنده آب (Water Reducing Agent)
نوع D : در صورتی که خاصیت کاهش دهندگی آب با خاصیت به تاخیر انداختن گیرش (Set-Retardation) توام باشد.
نوع E : در صورتی که خاصیت کاهش دهندگی آب با خاصیت زودگیر کنندگی همراه باشد.

✔ اهداف استفاده از روان کننده های بتن
1- رسیدن به مقاومت بالا از طریق کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارپذیری در حد مخلوط بدون افزودنی های بتن.
2- حفظ کارپذیری با کاهش مقدار سیمان برای کم کردن گرمای ناشی از هیدراسیون در بتن حجیم.
3- افزایش کارپذیری جهت تسهیل بتن ریزی در محل های غیر قابل دسترسی.

مکانیزم عمل روان کننده های بتن
ترکیبات اصلی و فعال روان کننده های بتن، موادی با سطح فعال (Surface Active) هستند که در فصل مشترک دو فاز غیر قابل اختلاط (Immiscible) جمع می شوند و نیروهای فیزیکی– شیمیایی را در این سطح تماس داخلی تغییر می دهند. این مواد (Surface Active Agent) روی دانه های سیمان جذب شده و به آن ها بار منفی می دهد که سبب دفع شدن (دور شدن) این ذرات از هم و تثبیت حالت پخش شدگی آن ها می شود، حباب های هوا نیز دفع شده و نمی توانند به ذرات سیمان بچسبند. علاوه بر این، بار منفی سبب به وجود آمدن پوسته ای منظم از مولکول های آب دور هر ذره شده و در نتیجه موجب جداشدگی ذرات از هم می شود. چون آزادی بیشتری برای حرکت ذرات وجود دارد و آبی که در اثر سیستم فولکوله شدن تحت قید است آزاد می شود و برای روان سازی مخلوط در دسترس قرار می گیرد و در نتیجه کار پذیری افزایش می یابد.

✔ انواع روان کننده های بتن
دسته اصلی مواد و ترکیبات روان کننده های بتن به شرح زیر است:

1-اسیدهای لیگنو سولفونیک (Lignosulphonic Acids) و نمک های آن ها
2- فرمول های اصلاح شده و مشتقات اسیدهای لیگنو سولفونیک و نمک های آن ها
3- اسیدهای کربوکسیلیک و هیدروکسیلات (Hydroxylated)،(Carboxylic Acids) و نمک های آن ها
4- فرمول های اصلاح شده و مشتقات اسید کربوکسیلیک، هیدروکسیلات و نمک های آن ها
5- مواد دیگر شامل: نمک های روی، فسفات ها، کلریدها، کربوهیدرات ها، پلی ساکاریدها، اسیدهای قند، بعضی از مواد پلیمری مانند مشتقات ملامین، مشتقات نفتالین و غیره.
مواد اصلی که در تهیه روان کننده های بتن مصرف می ‌شوند اغلب دارای دیگر خواص غیر مطلوب هستند مانند کندگیری، هوازایی، و... بنابراین به طور معمول با سایر ترکیبات جهت کاهش و حذف اثرات منفی و بهبود اثرات مثبت مخلوط می ‌شوند.

فوق روان کننده بتن چیست؟
یکی از افزودنی های قدرتمند بتن، فوق روان کننده می باشد که بر پایه نفتالین سولفات می باشد که ساخت بتن خود متراکم استفاده می شود. در این روش گیرش و ساخت بتن با کاهش نسبت سیمان و آب و افزایش سایر مقاومت های اولیه فرموله می شود. طبق استاندارد های جهانی افزودن فوق روان کننده ی بتن یا کاهش شدید آب اطلاق می شود یا این عمل بدون تغییر در اسلامپ و روانی، مقدار مخلوط آب را اندازه ی چشمگیری کاهش می دهد یا میزان اسلامپ یا جریان روانی را افزایش می دهند. از خواص دیگر فوق روان کننده ی بتن در ایجاد خاصیت دیر گیری یا گیرش بتن و تغییر حالت بتن از حالت خمیری به سخت می توان تعریف کرد.

✔ ویژگی های فوق روان کننده ی بتن
افزایش اسلامپ بتن
‌افزایش کارایی بتن
‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪
افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری بتن
افزایش انسجام و سهولت عیار
تسریع زمان باز نمودن قالب ها
‌افزایش مقاومت فشاری بتن در سنین پایین
‌امکان بارگذاری و بهره برداری سریع سازه
سازگاری با انواع سیمان پرتلند
جلوگیری از خزش و انقباض بتن
✔ کاربرد فوق روان کننده بتن
تولید بتن های مسلح و غیر مسلح
تولید قطعات بتن پیش ساخته
بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
بتن ریزی های حجیم
قالب های لغزان و پیش تنیده
اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها، دیوارها و پل ها و...

موقعیت مکانی صنایع عایق آریا کجاست،صنایع عایق آریا کجاست،موقعیت صنایع عایق آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3
صنایع عایق آریا
00985137123123
(5 خط )

00989151036384

دفاتر مرکزی انبار ها
تهران
اصفهان
مشهد

00989216068189

دفتر مرکزی کارخانه
اصفهان سه راه مبارکه


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved